Akademisyenler için Sağlanan Hizmetler
Akademisyenlere yönelik olarak; proje geliştirme ve yönetimi, FSMH yönetimi, endüstriyel pazarlama ve işbirliği, girişimcilik ve şirketleşme konularında eğitim ve yönlendirme desteği sağlanmaktadır.
Endüstri için Sağlanan Hizmetler
Endüstriye yönelik olarak; proje geliştirme ve yönetimi, girişimcilik ve şirketleşme desteği, endüstriyel pazarlama ve işbirliği konularında danışmanlık sağlanmakta ve konu bazında sanayicilere duyurular yapılmaktadır.
Girişimciler için Sağlanan Hizmetler
Girişimcilere yönelik olarak; danışmanlık ve destek, girişimcilik eğitimleri, kuluçka programları uygulanmakta ve finansman desteği sağlanmaktadır.
meaconline.org sitesi