Akademi


-  Proje Geliştirme ve Yönetimi:

Ulusal ve uluslararası destek programları (TÜBİTAK'ın TEYDEB, KOSGEB gibi ulusal ve Horizon 2020, EUREKA, EUROSTARS, COST ve ikili işbirliği projeleri gibi uluslararası) ile ilgili bilgilendirme, eğitim, başvuru ve proje yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sağlamak, bu projelerle ilgili çağrıları takip edip, akademisyenlere duyurmak, Avrupa işletmeler ağı etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması, akademisyenlere proje özelinde atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlemek, koordinasyon ve proje yürütme sürecinde destek hizmetlerinin verilmesi proje geliştirme ve yönetimi hizmeti kapsamında verilen desteklerimizdir.

-  FSMH Yönetimi:

Akademisyenlerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan entelektüel varlıkların Fikri, Sınai ve Mülkiyet Haklarının alınması sürecinde patent araştırması ve patent yazımında destek olunması, FSMH alınan entelektüel varlığın ticarileştirilmesi amacı ile lisanslanması ve sanayi işbirliklerinde FSMH etkin bir şekilde yönetilmesi adına hukuki destek ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, gizlilik ve işbirliği sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetilmesi verdiğimiz desteklerdir.

-  Girişimcilik ve Şirketleşme Desteği:

Akademisyenlerin araştırma konularını ticarileştirmeleri maksadıyla teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket açmalarına yönelik girişimcilik hakkında eğitimlerin verilmesi, ihtiyaç halinde kuluçka programlarına alınması ve hukuki, mali, idari ve işletme konularında destek ve danışmanlığın verilmesi, finansman amacı ile devlet desteği, melek yatırımcı, risk sermayesi ve ortak girişim sermayelerine yönlendirilmesi sağlanır.

HABERLER