fff Atmosfer TTO | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Transfer Ofisi
Yayınlar
PATENT ARAMA VE İSTEM KURGUSU EĞİTİMİ

PATENT ARAMA ve İSTEM KURGUSU EĞİTİMİ

2 ŞUBAT 2017 / 10:00 - 12:00

Türk Patent ve Marka Kurumu, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü ile LES TURKEY tarafından ortaklaşa yürütülen “Ar-Ge Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesi Firmalarının Sınai Mülkiyet Hakları Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması Projesi” nin “Modül 3: Patent Randevu” kapsamında, 02 Şubat 2017 tarihinde eğitim gerçekleştirilmiştir.

İYTE akademisyenleri ve Teknopark İzmir firma çalışanları olmak üzere, toplam 25 kişinin katılımı ile gerçekleşen eğitim kapsamında, patent veritabanlarında (Espacenet, Patentscope vb.) arama yapılması, patent dosyalarındaki istem kurgularının (koruma kapsamının) incelenmesi ve yorumlanması yer almıştır

meaconline.org sitesi