Hakkımızda
Hakkımızda

Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan entelektüel sermayenin ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için akademi ile endüstri arasında yalın ve etkin bir ara yüz olarak hizmet vermektedir. Atmosfer TTO, TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında 2014 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına aynı kampüs içerisinde yer alan Teknopark İzmir'in bünyesinde kurulmuştur.
 
Alanında uzman ekibiyle;
 
-  Ulusal ve uluslararası destek programları (TÜBİTAK'ın TEYDEB, KOSGEB, İZKA gibi ulusal ve Horizon 2020, EUREKA, COST gibi uluslararası) ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak, bu projelerle ilgili çağrıları takip ederek ilgili akademisyen ve sanayicilere duyurmak, akademisyenlere proje özelinde atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlemek,
 
-  Üniversite ve Endüstri işbirliği ile Sanayi kuruluşları ve üniversitelerin buluşacağı tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri, sempozyumlar, şirket ziyaretleri ve şirketlerin üniversiteye davet edilmesi gibi faaliyetlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak, ortaya çıkacak olası işbirliği ile gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinin iş geliştirilmesi ve yürütülmesinde aktif rol almak,
 
-  Entellektüel sermayenin Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklarının (FSMH) alınması ve yönetilmesi ile ilgili akademisyen ve araştırmacılara danışmanlık sağlanması, FSMH sözleşmelerinin yönetilmesinde rol almak,
 
-  Teknoloji ve Ar-Ge odaklı girişimlere yönelik olarak girişimcilik eğitimleri vermek, Start-Up adaylarını belirlemek, kuluçka merkezi hizmeti kapsamında, genç girişimcilere ve akademisyenlere şirketleşme ve işletme danışmanlığı vermek, Atmosfer TTO'nun başlıca kuruluş amaçlarıdır.

meaconline.org sitesi