Proje Çağrıları
TÜBİTAK 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Destek Tanımı

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu olan KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu ve SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubutarafından desteklenmektedir.

Kimler Başvurabilir

Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya proje yürütücüsü kuruluş (PYK) olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.

Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.

Başvuru Tarihleri

Çağrılı Başvuru Programları kapsamına girmektedir. Başvuru tarihleri açılan çağrılara göre değişmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.